Työnjohtaja rakennushankkeeseen

vastaava työnjohto | projektinjohto | valvonta

Kokenut

alan ammattilainen

RKM Joni Panu

Vastaava työnjohtaja

 • Vaaditaan jokaiseen rakennusluvan edellyttämään rakennushankkeeseen.
 • Seuraa, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mukaan
 • Tilaa kaupungin rakennusvalvonnasta tarvittavat katselmukset
 • Tekee työmaakäyntejä ja dokumentoi käynnit työmaaseurantaan

Projektinjohto

Rakennuttajalla on vastattavana suuri määrä eri tehtäviä, joiden onnistumiseksi vaaditaan ammattitaitoa.

Onnistunut rakennusprojekti edellyttää rakennuttajan tehtävien suorittamista.

Tontin ja suunnitelmien organisointi

 • Tontin hankinta
 • Tonttikartat  
 • Suunnittelukokonaisuuden organisointi

Rakennuslupa asiakirjat, selvitykset ja luvan hakeminen

Viranomaislupien saaminen on joskus mutkikkain vaihe koko rakennusprojektissa. Lupien hakemiskokonaisuus voi olla vaativa, jossa asiantuntija on suureksi avuksi. Luvansaamismahdollisuudet kannattaa selvittää jo siinä vaiheessa kun rakennuspaikan ostoa harkitaan. 

 • Hakemuskaavakkeet
 • ARK-, LVI- ja S-suunnitelmat
 • Energiaselvitys
 • Maaperäselvitys
 • Naapurien kuuleminen

Sopimusten laatiminen ja neuvottelut

 • Viralliset sopimusasiakirjat
 • Työselostukset

Työmaa-aikataulutus

 • Saumaton rakennushankkeen eteneminen

Materiaalilaskenta ja tilaukset

 • Määrälaskenta
 • Tilaukset eri toimittajilta

Työmaalogistiikka

 • Toimitusten aikataulutus
 • Materiaalien vastaanotto
 • Siirrot
 • Varastointi
 • Jätehuolto ja siisteys

Valvonta

Rakennushankkeen onnistumisen kannalta työmaavalvonnalla on suuri merkitys.

Valvoja toimii tilaajan edustajana ja laadullisen sekä taloudellisen valvonnan suorittamisen lisäksi raportoi tilaajalle mahdollisista työsuorituksen ongelmista ja riskitekijöistä.

Rakennuttajan ja urakoitsijan välisen urakkasopimuksen yhteistoiminnallisen luonteen vuoksi valvojan velvollisuudet sekä tehtävät perustuvat varsin pitkälti tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuteen.

Valvoja on tilaajan edustajana velvollinen huomauttamaan urakoitsijaa havaitsemastaan virheestä tai riskitekijästä sekä muuten edistämään parhaansa mukaan urakoitsijan mahdollisuuksia täyttää sopimusvelvoitteensa.

 • Valvojan tärkein velvollisuus on valvoa ja edistää tilaajan edun toteutumista työmaalla